Omgevingsplan

Let op

Heb je je vergunning aangevraagd vóór 1 januari 2024? Meld de start van het werk dan via het formulier bouwmelding start. Als je bouwwerkzaamheden gereed zijn, meld je dit via het formulier bouwmelding gereed.

De informatie op de rest van deze pagina geldt voor vergunningen die zijn aangevraagd na 1 januari 2024.

Op 1 januari 2024 is er een tijdelijk omgevingsplan voor de hele gemeente Eindhoven. Dat tijdelijke omgevingsplan bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen van Eindhoven. Ook gaan de komende jaren een aantal verordeningen op in het omgevingsplan, waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast komt een deel van de voormalige rijksregels terecht in het omgevingsplan. Dit alles samen zijn de regels voor de fysieke leefomgeving. De gemeente Eindhoven vervangt het tijdelijke omgevingsplan stapsgewijs door delen van het nieuwe omgevingsplan. Het omgevingsplan is gereed voor 1 januari 2032.

Het Omgevingsplan

Stel je vraag