Inwonersparticipatie in Eindhoven

In Eindhoven werken inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en de overheid al jarenlang samen aan de ontwikkeling van de stad. Van buurtinitiatieven tot het opstellen van beleid in het sociaal domein en grote ruimtelijke ontwikkelingen. Deze samenwerking noemen we participatie. Mede door die samenwerking groeit onze stad snel.

Nota Inwoners- en Overheidsparticipatie

Uitleg animatie verordening inwonersparticipatie

Stel je vraag