Melden bouwwerkzaamheden

Let op

Heb je je vergunning aangevraagd voor 1 januari 2024? Meld de start van het werk dan via het formulier bouwmelding start. Als je bouwwerkzaamheden gereed zijn, meld je dit via het formulier bouwmelding gereed.

Als je een vergunning omgevingsplan activiteit bouwen hebt gekregen, kun je aan de slag met bouwen of verbouwen. Je moet dan online melden dat je begint met bouwen, dat doe je via het Omgevingsloket.  

Heeft jouw bouwwerk een laag risico (gevolgklasse I), dan valt het onder de Wet Kwaliteitsborging voor Bouwen (WKB). Dan toetst een kwaliteitsborger of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. De kwaliteitsborger huur je zelf in. Voor andere gevolgklassen zorgt de gemeente voor een bouwinspecteur die tijdens de bouw de werkzaamheden controleert. Blijkt uit controle dat je bouwt volgens de vergunning, dan kunnen de werkzaamheden gewoon doorgaan. Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (WKB)

Stap voor stap

  1. Geef via het Omgevingsloket door wanneer je start met bouwen.
  2. Tijdens de bouw controleert een kwaliteitsborger of bouwinspecteur de werkzaamheden.
  3. Is alles in orde, dan kunnen de werkzaamheden doorgaan.
  4. Geef online door wanneer de verbouwing is afgerond.

Stel je vraag