Chat met ons

Opkoopbescherming

Wil je een recent aangekochte woning verhuren? Dan heb je mogelijk een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming nodig.

Sinds 1 januari 2024 geldt de opkoopbescherming niet meer voor nieuwbouwwoningen, maar alleen nog voor woningen die al eerder bewoond zijn geweest. Voor nieuwbouwwoningen kan nog wel een zelfbewoningsplicht gelden. Die is dan opgenomen in de koop-aanneemovereenkomst. Zelfbewoningsplicht is dus iets anders dan opkoopbescherming.

Heb je na 1 april 2022 een bestaande woning gekocht, waarvan de WOZ-waarde lager is dan €355.000? En wil je die woning niet zelf gaan bewonen maar in gebruik geven (verhuren) aan iemand anders? Let op, dat is meestal niet toegestaan! De gemeente wil dat betaalbare koopwoningen zoveel mogelijk door de eigenaar zelf worden bewoond. Alleen in uitzonderlijke gevallen verleent de gemeente een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming.

Je kunt in aanmerking komen voor een verhuurvergunning als je de woning in gebruik wilt geven aan een naast familielid, of als de woning onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een bedrijfspand (b.v. als de woning boven een winkel ligt en geen eigen opgang heeft) . Als je eerst minimaal een jaar zelf in de woning hebt gewoond, kun je toestemming krijgen om de woning voor maximaal een jaar niet-toeristisch te verhuren. Naast deze wettelijke uitzonderingen, kan de gemeente in schrijnende situaties besluiten om de hardheidsclausule toe te passen.

Raadpleeg voor de officiële regels de Verordening opkoopbescherming gemeente Eindhoven 2024.
N.B. in deze verordening zijn nieuwbouwwoningen nog wél aangewezen als beschermde categorie woonruimte, maar door een wetswijziging is deze bepaling sinds 1 januari 2024 onverbindend. 

Een overzicht van de aangewezen buurten staat in het Open Data Portaal.

Heb je inderdaad een vergunning nodig en kom je hier ook voor in aanmerking? Vraag de vergunning dan aan via het digitaal formulier Verhuurvergunning aanvragen. Heb je geen DigiD of eHerkenning of woon je in het buitenland? Gebruik dan het digitaal formulier Verhuurvergunning aanvragen zonder DigiD of eHerkenning

Op grond van de Legesverordening vergunningen 2024 kost het aanvragen van een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming € 263,00.