Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 13 sectoren en het Van Abbemuseum, aangestuurd door de directieraad (DR). De DR bestaat momenteel uit 4 leden: Aline Zwierstra, Ad Verbakel, Paul van Hooff en Carlo Schreuder. De functie directeur Externe en Interne Dienstverlening is vacant.

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

INWONERS
Kiezen de:

GEMEENTERAAD
Deze stelt kaders en controleert, Burgemeester is voorzitter.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS
Bestuurt de stad en legt verantwoording af, Burgemeester is voorzitter.

DIRECTIERAAD GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
De gemeentesecretaris is voorzitter.

RUIMTELIJK
▪    Programma & Gebiedsmanagement
▪    Ruimtelijke Expertise
▪    Ruimtelijke Uitvoering
 
SOCIAAL
▪    Beleid en strategie
▪    Bedrijfs- voering
▪    Uitvoering
 
BEDRIJFSVOERING
▪    Personeel & Organisatie
▪    Informatisering & Beheer
▪    Facilitaire & Administratieve Ondersteuning
▪    Control
 
OVERIG
▪    Strategie
▪    Veiligheid & Bestuur
▪    Economie & Cultuur
▪    Publiekscontacten
▪    Communicatie
▪    Van Abbemuseum
 

Stel je vraag