Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Je kunt te maken krijgen met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Eindhoven (AOKE) als je een omgevingsvergunning of conceptverzoek hebt aangevraagd. Of als mensen in jouw buurt gaan (ver)bouwen.

De AOKE adviseert de gemeente over de integrale kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Zij geeft onafhankelijk advies over stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, monumenten en het uiterlijk van bouwwerken (vroeger heette dat welstand). Een professioneel ambtelijk secretariaat ondersteunt de commissie bij haar taken. 

De AOKE bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De commissie bekijkt of het plan past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in de welstandsnota. Elk plan wordt getoetst aan de algemene criteria. Daarnaast kunnen er objectgerichte en/of gebiedsgerichte criteria gelden. Als er sprake is van erfgoed en cultuurhistorische waarden beoordeelt de commissie of de plannen deze waarden respecteren.

De welstandsnota vind je op overheid.nl en in de pdf-bestanden hieronder

Welstandsnota deel 1, organisatie en procedures
Welstandsnota deel 2, objectieve criteria

Stel je vraag