Gebiedsgerichte criteria

In de Welstandsnota deel 2 (objectgerichte criteria) wordt vermeld dat in de Welstandsnota een gebiedsgerichte uitwerking van welstandscriteria wordt opgenomen. Heb je vragen over de gebiedsgerichte criteria mail dan naar crk@eindhoven.nl.

Het gaat om de volgende gebieden:

Beschermde stadsgezichten

Waardevolle gebieden

Gestel

Strijp

Tongelre

Gebieden waarvoor toetsingskaders zijn of worden ontwikkeld

Strijp

  • BKP Flight Forum: dit beeldkwaliteitsplan is op te vragen bij het secretariaat van de commissie ruimtelijke kwaliteit via CRK@eindhoven.nl

De gebiedsgerichte criteria zijn nog niet digitoegankelijk gemaakt. Is een document voor jou niet leesbaar of voldoende toegankelijk? Neem dan contact op met de commissie via crk@eindhoven.nl.

Stel je vraag