Riolering, aansluiting

Ieder pand (woning of bedrijf) moet een aansluiting hebben op het gemeentelijk rioleringssysteem. De riolering op jouw eigen terrein wordt daarmee aangesloten op de openbare riolering. De riolering in je eigen grond tot aan de erfgrens leg je als eigenaar zelf aan. Wij zorgen voor de aansluiting van je woning, bedrijf of gebouw op de gemeentelijke riolering vanaf de erfgrens.

Stap voor stap

  1. Kijk of je een gecombineerde of gescheiden afvoer hebt.
  2. Bepaal onder welke dekking je een aansluiting wilt.
  3. Bepaal de diameter van je aansluiting.
  4. Vraag aansluiting aan op de riolering.
  5. Zorg voor de aanleg op eigen grond (tot de perceelgrens).
  6. Betaal de rekening.
  7. Overleg met onze aannemer over het vervolg.

In een bouwbesluit staat dat je voor een omgevingsvergunning een leidingplan moet indienen. Waarbij je niet alleen de gebouwriolering aangeeft maar ook de terreinriolering tot aan het aansluitpunt van het openbare riool. Ook maak je een uitwerking van de waterberging als dit verplicht is.

Indien je betrokken bent bij een groter bouwproject is het zinvol om vooraf afspraken te maken hoe de aansluitingen gerealiseerd kunnen worden.

Echter: het maken van de aansluiting kan pas plaats vinden nadat dit via de website is aangevraagd. Vraag aansluiting op het gemeentelijk rioleringssysteem aan.

Stel je vraag