Masterplan Mobiliteit

Eindhoven is in beweging en groeit. De manier waarop we ons nu en in de toekomst verplaatsen in deze groeiende stad is van groot belang. Daarvoor moeten we ook op een andere manier durven kijken naar mobiliteit. Een manier die mobiliteit verbindt aan wonen, werken en een inclusieve samenleving. Een manier die de inwoner en reiziger centraal stelt. De gemeente Eindhoven ontwikkelt daarom een Masterplan Mobiliteit. In het Masterplan staat de vraag centraal: “Hoe zouden reizigers zich willen bewegen en verplaatsen in 2050 en wat zouden wij daar nu voor moeten doen?”.

Het Masterplan bestaat uit een visie voor mobiliteit in 2050 en een concrete actieagenda voor binnenstedelijke mobiliteit. Het Masterplan wordt in gesprekken met de stad en de reizigers, ondernemers en andere belanghebbenden vormgegeven.

Voor het Masterplan worden diverse kennis- en dromenlabs georganiseerd. Voor deze events zijn ter inspiratie drie vooraanstaande deskundigen gevraagd naar hun visie op mobiliteit. Verderop op deze pagina vind je de essays terug.

Deelmobiliteit - Wat vindt de Eindhovenaar?

Eerder georganiseerde events