Masterplan Mobiliteit

Eindhoven is en blijft een magneet voor nieuwe inwoners, bezoekers en bedrijven. Onze stad is continue in ontwikkeling en mobiliteit is daarin van onmisbare waarde. In de afgelopen periode is samen met inwoners, ondernemers en experts het Masterplan Mobiliteit 2050 ontwikkeld. Hoe het er in 2050 er precies uit ziet, daar kunnen we alleen maar van dromen. In de afgelopen periode zijn wij in een intensief participatietraject met dromenlabs, kennislabs en straatlabs op zoek gegaan naar deze dromen voor 2050 en welke waarde mobiliteit daarin heeft. Het zijn dromen over een positieve toekomst, waarin de mens centraal staat. En dromen over de bijdrage die mobiliteit levert aan de belangrijke uitdagingen van deze tijd, zoals de groei van onze stad, verstedelijking en klimaatverandering. In het Masterplan hebben we keuzes gemaakt en zijn de stappen bepaald voor de komende jaren om deze dromen dichterbij te halen. Dit willen wij samen met de stad doen. Wij gaan vooruit, ga je mee?

Op donderdag 1 februari 2024 vond er een bijeenkomst plaats waar we de inhoudelijke richtingen en keuzes gedeeld hebben. Het verslag van deze bijeenkomst lees je hieronder.

Masterplan mobiliteit 2050

Daarbij is ook een document opgesteld, het Masterplan Mobiliteit 2050, dat bestaat uit twee delen:

  1. Deel I. Dromen: hierin zijn onze dromen voor de toekomst beschreven en welke rol en waarde mobiliteit daarin heeft.
  2. Deel II. Actie-agenda: hierin zijn de concrete keuzes en stappen beschreven voor de komende jaren om onze dromen dichterbij te halen.


Op 12 maart 2024 heeft de gemeenteraad het Masterplan Mobiliteit 2050 goedgekeurd.

Planning

Januari - juli 2023

  • Essays over de toekomst van Eindhoven
  • Startnotitie gemeenteraad
  • Gesprek met de stad en experts in dromenlabs, kennislabs en straatlabs
L

Augustus - december 2023

  • Opstellen visie en actie-agenda
  • Terugkoppeling stad
  • Challenge Mobiliteit 2050 tijdens Dutch Design Week
  • 5 oktober ‘van dromenlab naar doen’
L

Maart 2024

  • Behandeling Gemeenteraad
L

Deelmobiliteit - Wat vindt de Eindhovenaar?

Stel je vraag