HOV4: Eindhoven Centrum - Veldhoven De Run

Er komen steeds meer mensen naar Eindhoven om hier te wonen en te werken. Deze groei biedt kansen, maar brengt ook een aantal opgaves met zich mee. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich makkelijk en snel kan blijven verplaatsen? We willen hiervoor verschillende maatregelen nemen. Eén daarvan is de aanleg van een HOV-netwerk. Zo komt er een nieuwe verbinding van Eindhoven Centrum naar Veldhoven De Run. Bewoners en werknemers van nu en straks kunnen hier gebruik van maken, zo maken we belangrijke woon- en werklocaties in de regio beter bereikbaar.  

Stel je vraag