Subsidie voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een aanbod dat VE-gecertificeerde kinderopvang en basisscholen uitvoeren. VVE is bedoeld om peuters en kleuters te ondersteunen en te stimuleren in hun taalontwikkeling. We bieden bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke bijdrage aan ouders met kinderen die naar een voorschool gaan. Ook geven we subsidie aan SPILcentra voor het coördineren van VVE binnen een SPILcentrum. Ben je houder van een VE-gecertificeerde kinderdagopvang of vertegenwoordiger van een basisschool/SPILcentrum in Eindhoven? Vraag dan subsidie aan. 

Stap voor stap

  1. Vul je aanvraag in en upload -indien noodzakelijk- de bijlagen.

  2. We nemen je aanvraag in behandeling.

  3. Je ontvangt een besluit van ons.

  4. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Stel je vraag