Subsidie voor- en vroegschoolse educatie

Stap voor stap

  1. Doe je aanvraag per post en per email.

  2. We nemen je aanvraag in behandeling.

  3. Je ontvangt uiterlijk 31 december 2018 een besluit van ons.

  4. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een speciaal programma dat organisaties voor kinderopvang en basisscholen uitvoeren. Het programma is bedoeld om peuters en kleuters te ondersteunen en te stimuleren in hun ontwikkeling. We bieden een bijdrage aan ouders met kinderen op een VVE- gecertificeerde voorschoolse locatie. Ook geven we subsidie aan organisaties voor kinderopvang met VVE en alle basisscholen/ SPILcentra voor het uitvoeren van VVE. Ben je houder van een kinderdagopvang of peuteropvang met VVE of vertegenwoordiger van een basisschool/SPILcentrum? Vraag dan subsidie aan.