Subsidie voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een aanbod dat VE-gecertificeerde kinderopvang (deze zijn gecertificeerd om voorschoolse educatie (VE) aan te bieden) en basisscholen uitvoeren. VVE is bedoeld om peuters en kleuters te ondersteunen en te stimuleren in hun taalontwikkeling. We bieden bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke bijdrage aan ouders met kinderen op een VE-gecertificeerde kinderopvang. Ook geven we subsidie aan SPILcentra voor het uitvoeren van andere programma's op het gebied van taalstimulering. Ben je houder van een VE-gecertificeerde kinderdagopvang of vertegenwoordiger van een basisschool/SPILcentrum in Eindhoven? Vraag dan subsidie aan. 

Stap voor stap

  1. Doe je aanvraag per email.

  2. We nemen je aanvraag in behandeling.

  3. Je ontvangt uiterlijk 31 december 2019 een besluit van ons.

  4. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.