Eindhoven Noordwest is een prachtig groen gebied waar recreatie wordt gecombineerd met ondernemen. Daarnaast worden er flink wat wegen aangelegd of verbeterd, zodat het noordwesten van Eindhoven veel beter bereikbaar wordt. Daarbij wordt de natuur niet uit het oog verloren: als die wordt aangetast, wordt dat elders in het gebied gecompenseerd. Met deze ontwikkelingen versterken we het werk- en leefklimaat van Eindhoven Noordwest. Het gebied wordt ontwikkeld als ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding tussen de stad en het Groene Woud.

Eindhoven Noordwest

Bovenstaande video laat zien wat er zoal gebeurt in het gebied.

Heb je vragen of opmerkingen over Eindhoven Noordwest? Stuur dan een mailtje naar noordwest@eindhoven.nl.