Eindhoven Noordwest

Eindhoven Noordwest is een prachtig groen gebied waar recreatie wordt gecombineerd met ondernemen. Daarnaast worden er flink wat wegen aangelegd of verbeterd, zodat het noordwesten van Eindhoven veel beter bereikbaar wordt. Daarbij wordt de natuur niet uit het oog verloren: als die wordt aangetast, wordt dat elders in het gebied gecompenseerd. Met deze ontwikkelingen versterken we het werk- en leefklimaat van Eindhoven Noordwest. Het gebied wordt ontwikkeld als ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding tussen de stad en het Groene Woud.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV3) en is net de nieuwe wegenstructuur afgerond met de onderdoorgang onder de A2/N2. Ook komt er een Fietsbrug over de Anthony Fokkerweg. Over een paar jaar kun je genieten van nog meer groen: de gemeente heeft het 142 hectare tellende landgoed De Wielewaal gekocht, dat over een tijdje ook toegankelijk is voor publiek. Dit wordt onderdeel van het grote stadsbos in Noordwest. Ook Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven liggen in Eindhoven Noordwest. Voor informatie over het vliegverkeer op en rondom Luchthaven Eindhoven, kun je terecht op het online platform Samen op de hoogte. Daar vind je ook meer informatie over de nieuwe, permanente overlegstructuur rondom Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven, het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO).

In september 2023 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie voor Eindhoven Noordwest vastgesteld:

Heb je vragen of opmerkingen over Eindhoven Noordwest? Stuur dan een mailtje naar noordwest@eindhoven.nl.

Eindhoven Noordwest

Bovenstaande video laat zien wat er zoal gebeurt in het gebied.

Stel je vraag