HOV3

In het noordwesten van Eindhoven komt HOV3, de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn in Eindhoven. Daarmee verbinden we de grote werkgevers in Eindhoven Noordwest met het HOV-netwerk. Vanaf het busstation Woensel (HOV2) loopt HOV3 via de Huizingalaan, Marathonloop, bedrijventerrein GDC en de Brainport Industries Campus (BIC) naar Eindhoven Airport, waar ook HOV1 reeds van het nieuwe busstation gebruik maakt.

Hoe gaat HOV3 eruit zien?

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 mei 2021 positief besloten op het raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp HOV3. Op 22 juni is ook de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel. Het voorlopig ontwerp is inmiddels uitgewerkt richting een definitief ontwerp. 

Bekijk hier de raadsinformatiebrief definitief ontwerp HOV3.

Hieronder vind je per tracédeel het ontwerp en de bijbehorende presentatie.