Archeologie en cultuurhistorie

Voor de ontwikkeling van Eindhoven speelt de geschiedenis een belangrijke rol. In de stad zijn diverse sporen van het verleden zichtbaar. Je ziet ze bijvoorbeeld in de bebouwing, landschappen, wegen en waterlopen en in de bodem. Op de cultuurhistorische waardenkaart vind je welke sporen dat zijn. Op de archeologische verwachtingen- en waardenkaart of de interactieve erfgoedkaart van Eindhoven, zie je waar bekend is dat er archeologische resten in de bodem aanwezig zijn.

In de Erfgoedverordening zijn de regels voor de cultuurhistorische waardenkaart (hoofdstuk 6) en de archeologische verwachtingen- en waardenkaart (hoofdstuk 7) opgenomen.

Voer je archeologisch onderzoek uit voor locaties binnen de gemeente? Houd er dan rekening mee dat hiervoor richtlijnen gelden: Archeologierichtlijnen — Eindhoven Open Data

Stel je vraag