Jeroen Dijsselbloem

Jeroen Dijsselbloem (1966) is sinds 13 september 2022 burgemeester van Eindhoven. Daarvoor was hij onder meer Tweede Kamerlid en minister van Financiën, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en voorzitter van het Nationaal Groeifonds. Wil je met hem in contact komen? Vul dan het contactformulier in.

Rechtenvrije foto's

Portefeuille

Openbare orde en veiligheid
Bestuurlijke coördinatie
Vergunningen evenementen
Toezicht en handhaving (excl. milieu-, bouw- en woningtoezicht)
Representatie, Public Affairs en externe betrekkingen
Juridische zaken (advies, bezwaar, beroep en klachten)
Toezicht AVG
Internationale aangelegenheden en acquisitie

Stel je vraag