Speeches en publicaties Jeroen Dijsselbloem

Hieronder staan de meest recente publicaties en toespraken van burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

9 januari 2024 - nieuwjaarstoespraak New Horizon

Beste mensen,

Een heel gelukkig nieuwjaar voor u allen.  Happy New Year to you all!

The sun is shining in the sky
There ain't a cloud in sight
It's stopped raining
Everybody's in the play
And don't you know, it's a beautiful new day

Deze optimistische quote uit Mister Blue Sky van Electric Light Orchestra was ook dit jaar weer te horen in de Top2000, in de gezellige dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Het nummer kwam uit in het jaar dat ik van de lagere naar de middelbare school ging. Ik ben een groot muziekliefhebber. Ik ga graag naar concerten. Ik bewonder goede bands. Die, mits op elkaar ingespeeld, feilloze techniek weten te combineren met grote creativiteit en daarmee een hele zaal in vervoering weten te brengen.

In de kerstvakantie schoot me ineens te binnen, hoezeer dit overeenstemt met de kracht van onze regio. Samenwerking, techniek en creativiteit. Zo creëren wij samen al jaren een regio waar muziek in zit.

Wat fijn, regiogenoten, om u hier weer te treffen, in het Evoluon. Een icoon voor de regio, dat sinds twee jaar weer de deuren heeft geopend voor iedereen, die een blik in de toekomst wil werpen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de elf partners die deze bijeenkomst mogelijk hebben gemaakt.

Bij binnenkomst zag u waarschijnlijk al de recent geopende expositie Space Farming, die u laat kennismaken met de toekomst van voedsel en voedselproductie. Want dat moet anders. Het aantal mensen op aarde blijft groeien. En de huidige voedselproductie beent dat tempo niet bij.

Dit soort uitdagingen wordt in de Brainportregio aangepakt. Ongeacht of het nu gaat over de zorg die onder druk staat, over mobiliteit, of de energietransitie. Al deze thema’s vragen om nieuwe technologieën en innovaties. We kijken hier sinds jaar en dag vooruit. Door nauw samen te werken, brengen we technologie tot grote hoogte.

Dat leverde ons als regio een veelheid aan bedrijven op, die behoren tot de absolute wereldtop. Neem Philips, ASML, Signify, DAF, Thermo Fisher Scientific, VDL Groep en een immense keten aan maakbedrijven. Of de vele start- en scale-ups met minder bekende namen, maar wie weet hoe snel dat kan veranderen. Denk aan Mantispectra, VivArt-X, Axelera AI of Fonontech. Nog vrijwel wekelijks komen er nieuwe innovatieve bedrijven bij. Succesvolle jonge ondernemers, die antwoorden bieden als het gaat om de energietransitie, zoals ELEO, RIFT en Leyden Jar. Symbolen van onze vastberadenheid en vindingrijkheid.

Wereldwijd heeft Brainport een prominente positie. Ondanks de vele spanningen op het wereldtoneel, blijft de regio zich gestaag doorontwikkelen.

Vandaag zijn we bij elkaar om het optimisme daarover te delen met elkaar. Onze ontwikkeling is inmiddels veel groter dan een regionale. Hier ontwikkelen we machines die nodig zijn voor transities, verdienen we voor Nederland geld dat geïnvesteerd kan worden in onderwijs, zorg en veiligheid, en dragen we wezenlijk bij aan de Europese agenda van strategische autonomie. Dat belang is inmiddels zo groot, dat het voor een regio alleen niet meer te accommoderen is. We hebben Den Haag en Brussel blijvend nodig. Om ervoor te zorgen dat er stroom uit de stopcontacten blijft komen, campussen zich kunnen blijven ontwikkelen, talenten worden opgeleid en het voor iedereen prettig wonen en leven blijft. Deze week starten ook de onderhandelingen in Den Haag weer. Wij weten dat de rest van de wereld maar wat graag onze kennis, mensen en producten naar het buitenland wil halen. Ook het nieuwe kabinet zal daarom moeten blijven investeren in Ontwikkeling en Onderzoek, Technisch Talent en een goed vestigingsklimaat. Bestaanszekerheid is nummer 1-prioriteit. En terecht. Maar ik herhaal dat bestaanszekerheid op de langere termijn alleen kan als we gericht en structureel in onze technologie, talenten en vestigingsklimaat investeren. Vandaag heb ik namens onze bedrijven, overheden en kennisinstellingen die boodschap ook aan de informateur gestuurd. We zullen, met de collega’s van TNO, Twente en alle anderen tech-toppers, niet nalaten de komende weken en maanden iedereen aan zijn jas te trekken om dit grote belang onder de aandacht te brengen.

Daarbij vertellen we ook dat de regio zelf bereid is te investeren. Want natuurlijk kijken we niet alleen naar Den Haag. Het is aan ons zelf om er samen voor te zorgen dat dat succes ten goede komt aan iedereen.  Zodat de Brainportregio voor alle inwoners fijn wonen, werken en leven is.

We voelen de groeipijnen in onze regio, allemaal. Alle werkgevers lopen tegen tekorten op de arbeidsmarkt aan. Alle gemeenten kennen een groot gebrek aan woningen. Dat willen we dus ook samen oplossen. Dit betekent dat we moeten zorgen voor genoeg betaalbare huizen voor iedereen, dat de bereikbaarheid in de regio op orde is, dat we lokale talenten vinden, opleiden en ontwikkelen.

Het komende jaar gaan we daarom, u heeft het wellicht al voorbij zien komen in de media, aan de slag met vier publiek-private fondsen.  Deze fondsen zorgen ervoor dat we concreet meters kunnen maken op de uitdagingen die voor deze regio het grootst zijn.

  • Betaalbaar wonen,
  • bereikbaarheid,
  • talentontwikkeling,
  • en… de sociale agenda van Brainport voor Elkaar

Brainport voor elkaar… een jaar geleden mocht ik hier voor u staan, als kersverse burgemeester en regiovoorzitter, om dat initiatief te lanceren. Een initiatief, waarin we met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan de sociale agenda van de stad en regio. Nu we een jaar verder zijn kan ik zeggen dat in die tijd veel is gebeurd.

Zo hebben we, met het financieel fit programma, bij 24 bedrijven met in totaal ruim 50.000 medewerkers in deze regio een maatwerk-aanpak uitgerold om hun mensen  met financiële zorgen te helpen. De bedrijven hebben het onderwerp onderdeel gemaakt van hun HR-beleid. Ze zien het aantal loonbeslagen fors afnemen. Dat is een win-win: voor het bedrijf én de medewerkers.

Bij 10 bedrijven zijn we met 45 medewerkers gestart met een programma gericht op laaggeletterdheid, waar ook aandacht is voor digitale vaardigheden. We benutten de ingangen van bedrijven om hun medewerkers die laaggeletterd zijn op te sporen en op maat een passend aanbod op de werkvloer  te bieden.

Ook ‘BuddyWerkt’ voor 50 plussers gaan we opschalen van 170 naar 300 buddy’s in de hele regio. Op die manier verbinden we meer werkzoekende inwoners in de regio aan buddy’s uit het bedrijfsleven. Die stellen hun netwerk open en helpen bij de zoektocht naar een (nieuwe) duurzame baan.

Bijna 2700 vrijwilligers  uit verschillende bedrijven  zetten zich het afgelopen jaar in voor maatschappelijke organisaties in de regio. Met hun tijd en expertise. Een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking vorm krijgt binnen Brainport voor elkaar is het lange termijn partnership tussen ASML en Springplank 040.

Ik begreep dat één dag in de week hulp van ASML zo’n 6.500 euro per maand bespaart op ICT-contracten bij Springplank040. Dankzij die besparing kunnen ze elke maand vier extra dak- en thuislozen begeleiden. Fantastisch, toch?

Daarnaast zijn we vanuit het PSV partnership - de samenwerking tussen de shirt-sponsoren - gestart met twee brede publiekscampagnes, gericht op geldzorgen en het voorkomen van schulden.

Kortom: de samenwerking binnen ‘Brainport voor elkaar’ krijgt steeds meer inhoud en omvang. Meer en meer gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties sluiten aan. Zij sluiten zich allen aan in hun rol als werkgever.

Maar waarbij sluiten ze precies aan? Na een jaar opbouwen en uitproberen, hebben we besloten   Brainport voor Elkaar als vereniging voort te zetten.

Een vereniging waarin betrokkenheid en zeggenschap voor de leden, op basis van gelijkwaardigheid wordt vorm gegeven.  

Een breed, regionaal, democratisch bondgenootschap met als gezamenlijke doelstelling een regio waar iedereen mee kan doen, kansen krijgt en profiteert van de groei. De groep bestaat nu al uit zo’n 60 deelnemers en is groeiende.

Recent nog zetten een flink aantal organisaties, van klein tot groot, hun handtekening onder het samenwerkingsverband. Technologische bedrijven zoals Imec, GE Healthcare en Mansveld. Maar ook bedrijven als BDO, Markteffect, LICHT, VB Groep, Ergon en VanderValk Hotel Eindhoven. En maatschappelijke organisaties als Springplank040, Meneer Rick, WijEindhoven en de gemeente Veldhoven.

Het komende jaar zetten we met deze vereniging verdere stappen. Ik wil de bedrijven en bestuurders van Impact 040, Samen voor Eindhoven, het Partnerfonds Brainport en de samenwerkende gemeenten bedanken voor de visie om dit jaar de stap naar een gezamenlijke vereniging mogelijk te maken. Als samenwerkende publiek-private spelers willen we ervoor zorgen dat onze groei alle inwoners van de regio ten goede komt. Ons succes is afhankelijk van het succes van de hele gemeenschap. En dan helpt het enorm dat we één vereniging worden, en geen samenwerking van aparte initiatieven. Zo doen we dat hier!

Velen van u zijn al betrokken bij sociale projecten, bijvoorbeeld in wijken of op scholen. Dat komt voort uit een lange traditie in onze regio. Waar bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun werknemers, maar ook voor de brede gemeenschap. Op die initiatieven willen we gezamenlijk voortbouwen. De kennis, de menskracht of de middelen van het bedrijfsleven kunnen kansen creëren in de levens van mensen. Zeker wanneer ze de samenwerking zoeken met de overheid, kennisinstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties. Door onze inspanningen te bundelen en op te schalen, krijgen we nog meer impact.

Ik wil dan ook aan u vragen, of dit niet een goed moment is om na te denken mee te doen. Ook u kunt lid worden van Brainport voor elkaar, iedereen is welkom.

Zo komen we terug bij het begin van mijn verhaal, waarin ik u vertelde over mijn liefde voor muziek. Ik hoop dat we in de komende periode kunnen zorgen dat onze band gezamenlijk sterke muziek blijft maken.

Velen van u kennen de band Bots, uit Eindhoven inderdaad. Of in ieder geval hun hit “Wat zullen we drinken; zeven dagen lang”.  De latere coupletten zijn veel minder bekend. Eén daarvan luidt:

Dan zullen we werken
Zeven dagen lang
Ja zullen we werken
Voor elkaar

Dan is er werk voor iedereen
Dus werken we samen
Zeven dagen lang
Ja werken we samen
Niet alleen

Laten we die spirit in 2024 vasthouden.

Dan rest mij u uit te nodigen voor een toast  … op het nieuwe Jaar.

De beste wensen!

Foto's herdenking bevrijding: Bert Jansen

Foto's installatie: Gijs Kooijmans