Chat met ons

Mieke Verhees

Mieke Verhees (PvdA) is wethouder van wonen, wijken, ruimte en dienstverlening. Wil je met haar in contact komen? Vul dan het contactformulier in.

Wie is Mieke Verhees?

*Onder de portefeuille van Mieke Verhees is Stadsgezant Angelique Bellemakers aangesteld voor Doorbraak wijkgericht werken. Stadsgezanten zijn bedoeld om - op bestuurlijk niveau - een doorbraak of versnelling voor elkaar te krijgen op complexe maatschappelijke opgaven. 

Portefeuille

Wonen (excl. enkele gebiedsontwikkelingen)
Ruimtelijke ordening (excl. enkele gebiedsontwikkelingen) en Omgevingswet
Verstedelijkingsstrategie
Maatschappelijk vastgoed
Bouw- en woningtoezicht
Vergunningen ruimtelijk
Wijken en gebiedsgericht werken*
Programma leefbaarheid en veiligheid Woensel-Zuid (pact)
Bedrijfsvoering inclusief P&O en ICT
Dienstverlening