Mieke Verhees

Mieke Verhees (PvdA) is wethouder van wonen, wijken, ruimte en dienstverlening. Wil je met haar in contact komen? Vul dan het contactformulier in.

Wie is Mieke Verhees?

*Onder de portefeuille van Mieke Verhees is Stadsgezant Angelique Bellemakers aangesteld voor Doorbraak wijkgericht werken. Stadsgezanten zijn bedoeld om - op bestuurlijk niveau - een doorbraak of versnelling voor elkaar te krijgen op complexe maatschappelijke opgaven. 

Portefeuille

Wonen (excl. enkele gebiedsontwikkelingen)
Ruimtelijke ordening (excl. enkele gebiedsontwikkelingen) en Omgevingswet
Verstedelijkingsstrategie
Maatschappelijk vastgoed
Bouw- en woningtoezicht
Vergunningen ruimtelijk
Wijken en gebiedsgericht werken*
Programma leefbaarheid en veiligheid Woensel-Zuid (pact)
Bedrijfsvoering inclusief P&O en ICT
Dienstverlening

Stel je vraag