Subsidie gebiedsgericht werken

Let op

De rode knop op deze pagina opent een nieuw leeg aanvraagformulier. Jouw (deels ingevulde) aanvragen, documenten en correspondentie met de gemeente vind je op mijnsubsidie.eindhoven.nl. Kom je er niet uit? Bel 14 040.

Onderneem je als buurtbewoner activiteiten of heb je een project opgezet om de leefbaarheid in jouw buurt of wijk te behouden of verbeteren? Of doe je dit als bewonersorganisatie of ondernemersvereniging? Voor deze activiteiten of projecten kun je subsidie aanvragen.

Stap voor stap

  1. Vul je aanvraag in het subsidieportaal in.

  2. We nemen je aanvraag in behandeling.

  3. Je hoort zo snel mogelijk van ons.

  4. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Binnen de subsidieregeling gebiedsgericht werken maken we onderscheid tussen enerzijds actiegebieden en niet-actiegebieden, en anderzijds tussen eenmalige en jaarlijkse subsidies. Dit onderscheid is van belang voor het aanvragen van een subsidie. Hieronder staat meer informatie.

Stel je vraag