Subsidie gebiedsgericht werken

Onderneem je als buurtbewoner activiteiten of heb je een project opgezet om de leefbaarheid in jouw buurt of wijk te behouden of verbeteren? Of doe je dit als bewonersorganisatie of ondernemersvereniging? Vraag dan subsidie aan voor de kosten van deze activiteiten of projecten.

Stap voor stap

  1. Vul het digitale aanvraagformulier in.

  2. We nemen je aanvraag in behandeling.

  3. Je hoort zo snel mogelijk van ons.

  4. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.