Inspreken bij een meningsvormende vergadering van de gemeenteraad

Wil je dat de raad ook jouw kant van het verhaal meeneemt in zijn beslissingen? Dan kun je inspreken.
Inspreken kan alleen bij een onderwerp dat op de agenda staat van een meningsvormende vergadering. Soms organiseert de raad voor een bepaald onderwerp een aparte inspraakavond. Dan kun je alleen op deze avond inspreken op dit onderwerp. Tijdens een raadsvergadering, als de gemeenteraad een besluit neemt, kun je niet meer inspreken.

Stel je vraag