Uitkeringsfraude melden

Stap voor stap

  1. Meld (een vermoeden van) uitkeringsfraude online.
  2. We bekijken jouw melding.
  3. Indien nodig starten we een onderzoek.

Uitkeringsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld het inschrijven op een ander adres dan waar men woont, of het niet opgeven van vermogen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

Of ben je op zoek naar