Uitkeringsfraude melden

Stap voor stap

  1. Meld (een vermoeden van) uitkeringsfraude online.
  2. We bekijken jouw melding.
  3. Als het nodig is, starten we een onderzoek.

Uitkeringsfraude is: verkeerde informatie geven of informatie verzwijgen om een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand zich inschrijft op een ander adres dan waar hij/zij woont, of niet eerlijk is over spaargeld of dure bezittingen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

Of ben je op zoek naar