Chat met ons

Uitkeringsfraude melden

Uitkeringsfraude is: verkeerde informatie geven of informatie verzwijgen om een (hogere) uitkering te krijgen. Bijvoorbeeld als iemand zich inschrijft op een ander adres dan waar hij/zij woont, of niet eerlijk is over spaargeld of dure bezittingen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

Stap voor stap

  1. Meld (een vermoeden van) uitkeringsfraude online.
  2. We bekijken jouw melding.
  3. Als het nodig is, starten we een onderzoek.