MKB-Plan Eindhoven

Het midden en klein bedrijf (MKB) betreft een grote groep ondernemers in Eindhoven (ca. 80-90% van alle bedrijven) die voor veel werkgelegenheid zorgt. Ze zijn daarmee mede van groot belang voor de welvaart in onze regio. Door onze MKB’ers nog beter van dienst te zijn kunnen we als overheid bijdragen aan welvaart en werkgelegenheid. Daarom is in het collegeprogramma opgenomen dat de gemeente met een specifiek MKB-plan voor Eindhoven komt.

Stel je vraag