Zero-emissiezone

Eindhoven werkt in stappen aan een centrum zónder uitlaatgassen. We gaan voor schone lucht, ruimte voor meer groen en meer aantrekkelijke en veilige ruimte om te wandelen, fietsen en verblijven. Wonen en werken in een omgeving die beter is voor de gezondheid van inwoners en bezoekers. Tegelijkertijd zetten we zo een belangrijke stap vooruit in het klimaatbeleid van Eindhoven. Ons doel is een zero-emissiezone binnen de Ring in 2030.

Meer informatie over het verkeersbesluit

Wat betekent de zero-emissiezone voor mijn voertuig(en)?

Vanaf 2025: Milieuzone en zero-emissiezone binnen de Ring

Ontwerp verkeersbesluiten milieuzone en zero-emissiezone

Bewoners en ondernemers konden hun mening (zienswijze) geven over het besluit van de gemeente om vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone in te voeren voor vracht- en bestelauto’s en de milieuzone uit te breiden naar dieselpersonenauto’s.

Vanaf 7 november tot en met 18 december 2023 kon je de verkeersbesluiten digitaal of fysiek inzien. Een zienswijze kon digitaal, schriftelijk of mondeling gegeven worden.

Wat doet de gemeente met de reacties?

We bekijken alle reacties. Op basis van deze reacties schrijven we een Nota van beantwoording en maken we de plannen definitief. Als een reactie heeft geleid tot aanpassing van het voorgestelde beleid wordt dit in de Nota van beantwoording aangegeven. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens het definitieve verkeersbesluit.

Meer informatie

Stel je vraag