Zero-emissiezone

Eindhoven werkt in stappen aan een centrum zónder uitlaatgassen. We gaan voor schone lucht, ruimte voor meer groen en meer aantrekkelijke en veilige ruimte om te wandelen, fietsen en verblijven. Wonen en werken in een omgeving die beter is voor de gezondheid van inwoners en bezoekers. Tegelijkertijd zetten we zo een belangrijke stap vooruit in het klimaatbeleid van Eindhoven. Ons doel is een zero-emissiezone binnen de Ring in 2030.

Wat betekent de zero-emissiezone voor mijn voertuig(en)?

Vanaf 2025: Milieuzone en zero-emissiezone binnen de Ring

Ontwerp verkeersbesluiten milieuzone en zero-emissiezone

Bewoners en ondernemers kunnen hun mening (zienswijze) geven over het besluit van de gemeente om vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone in te voeren voor vracht- en bestelauto’s en de milieuzone uit te breiden naar dieselpersonenauto’s.

Vanaf 7 november tot en met 18 december 2023 kun je de verkeersbesluiten op twee manieren inzien:

 • Digitaal (bekijk hieronder de stukken).  
 • Fysiek bij het Inwonersplein in het Stadhuis, Stadhuisplein 1A, Eindhoven. Je kunt je hiervoor melden bij de ontvangstbalie.
   

De openingstijden van het Inwonersplein zijn op maandag van 08.30 uur tot 19.00 uur, op dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Geef je mening (zienswijze)

Je kunt van 7 november tot en met 18 december 2023 jouw mening geven in de vorm van een zienswijze over de voorgenomen ontwerpverkeersbesluiten. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling, op de volgende manieren: 

 • Digitaal via het reactieformulier.
 • Schriftelijk onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp-verkeersbesluit zero-emissiezone Eindhoven’ of ‘Zienswijze ontwerpverkeersbesluit milieuzone Eindhoven' naar: 
  • College van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven 
   Ter attentie van mevrouw I. Brouwer 
   P
   ostbus 90150, 5600 RB Eindhoven
 • Mondeling tijdens een van de inloopmomenten:
   

Inloopmoment 1

Wanneer? Maandag 27 november 2023, 16:00 – 21:30 uur  
Waar? Stadhuis, Stadhuisplein 1 Eindhoven, Hal van 100   

Inloopmoment 2 

Wanneer? Donderdag 30 november 2023, 16:00 – 21:30 uur  
Waar? Stadhuis, Stadhuisplein 1 Eindhoven, Hal van 100

Wat doet de gemeente met de reacties?

We bekijken alle reacties. Op basis van deze reacties schrijven we een Nota van beantwoording en maken we de plannen definitief. Als een reactie heeft geleid tot aanpassing van het voorgestelde beleid wordt dit in de Nota van beantwoording aangegeven. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens het definitieve verkeersbesluit.

Meer informatie

Stel je vraag