Chat met ons

Maatregelenpakket bereikbaarheid De Run

Om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren en in de toekomst te garanderen, heeft de gemeente Veldhoven samen met partners gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, ASML en de Rijksoverheid een maatregelenpakket opgesteld.

Door de huidige en toekomstige sterke groei van bedrijven (onder andere ASML) staat de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere groei van de regio is met name de bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. En dan gaat het om meer dan alleen de autobereikbaarheid.

We pakken bijvoorbeeld een aantal knelpunten aan door de infrastructuur aan te passen. Daarnaast komen er nieuwe vormen van deelvervoer en wordt het openbaar vervoer verbeterd. Tenslotte zorgen we voor een flinke opwaardering van fietsvoorzieningen.

Alle belanghebbenden van de regio profiteren van dit maatregelenpakket. Het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen en hun medewerkers. Maar ook studenten/scholieren en uiteraard alle (overige) inwoners en reizigers in de regio.