Autoinfrastructuur

Reconstructie aansluiting Kempenbaan Oost - A2

De aansluiting van de Kempenbaan op de Randweg N2/A2 kan na de herinrichting meer verkeer aan. Hierdoor is er in de toekomst waarschijnlijk veel minder oponthoud in dit gebied. Nu staat er dagelijks file op de Kempenbaan.

In dit project is ook de nodige aandacht voor de optimalisatie van de fietsverbindingen. Het project ligt voor ¾ op Veldhovens grondgebied en voor ¼ op Eindhovens grondgebied. Aan de Eindhovense kant zijn er wijzigingen in de opstelvakken aan de Karel de Grotelaan en de ligging van fietspaden. 

Informatie over wat er precies gaat gebeuren en de planning van de werkzaamheden vind je op de projectsite Kempenbaan Veldhoven.