Chat met ons

Toekomstbestendig maken sociaal domein

Om het sociaal domein toekomstbestendig te maken is er een Transformatieprogramma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit allerlei projecten die samen aan de toekomstbestendigheid gaan bijdragen.

Transformatieprogramma

Trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing, schuldenproblematiek, groeiende ongelijkheid en een toenemende complexiteit van de samenleving vragen om een andere, innovatieve aanpak. De 22 projecten die vanaf 2019 deel uitmaken van het Transformatieprogramma banen de weg zodat we inwoners ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden.

Projecten 

De projecten zijn breed georiënteerd. Ze richten zich bijvoorbeeld op jongeren en schulden, bestaanszekerheid en gezondheid. We bedenken innovatieve oplossingen, maken gebruik van digitalisering, gaan vernieuwende samenwerkingen aan en leveren maatwerk. De uitvoering is in handen van inwoners, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente Eindhoven. Zo dragen we allemaal samen bij aan de transformatie van het sociaal domein. 

Publicatie

Om het programma goed in beeld te brengen hebben we een publicatie ontwikkeld waarin met tekst en fotografie het verhaal van het transformatieprogramma wordt verteld.

Bekijk de publicatie Transformatieprogramma:

Is dit bestand voor jou niet leesbaar en/of toegankelijk? Laat hieronder een reactie achter.