Ik zoek personeel

Ben je als ondernemer op zoek naar personeel? Heb je in je organisatie of bedrijf een leerwerkplek of werkervaringsplaats beschikbaar? Wil je meer weten over functiecreatie of de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)? Of heb je een vraag of vacature? Stuur dan een mail naar het werkgelegenheidsteam via ikzoekpersoneel@eindhoven.nl.

Het werkgelegenheidsteam helpt en adviseert je als ondernemer kosteloos bij het aannemen van mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Het werkgelegenheidsteam bemiddelt personeel op alle niveaus, maar meestal variërend van ongeschoolde medewerkers tot medewerkers op MBO-niveau. Het werkgelegenheidsteam werkt ook nauw samen met het UWV, regiogemeenten en Sociale Werkvoorzieningsbedrijven in het werkgeversservicepunt 04Werkt en is één van de deelnemers aan vacaturesite vacatureswgt.nl.