De Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.

De Omgevingswet

Stel je vraag