Chat met ons

Tijdelijke COA-noodopvang aan de Keizersgracht

Do you want to read this information in another language? Please use Google Translate.

Op de Keizersgracht in het centrum van Eindhoven is een tijdelijke opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gevestigd. Het COA werkt hiervoor samen met twee ondernemingen naast elkaar: hotel Glow en hotel-restaurant Dirven. Het gaat om tijdelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (hierna: amv's) en statushouders. Als gemeente werken we hieraan mee onder voorwaarde van goede afspraken over onder meer toezicht, begeleiding, dagbesteding, zorg, onderwijs en veiligheid.

Deze twee panden worden als één locatie door het COA beheerd. In het gedeelte van Glow worden 65 amv’s in de leeftijd van 15 tot 18 jaar opgevangen. Dit zijn jongeren die een zeer grote kans hebben dat ze in Nederland mogen blijven. In het gedeelte van Dirven worden 40 statushouders opgevangen, voornamelijk (getrouwde) stellen. Zij hebben al een vergunning om in Nederland te blijven.

Het COA heeft goede ervaringen met het combineren van deze twee groepen mensen. De volwassen statushouders kunnen hun ervaringen delen, sociale controle uitoefenen en helpen om de jongeren wegwijs te maken.

Over de opvanglocatie

Beheer en begeleiding

Communicatie