Chat met ons

Opvang asielzoekers tijdelijke COA-locatie Kanaaldijk Zuid

Do you want to read this information in another language? Please use Google Translate.

Er is in heel Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente vindt het belangrijk om te helpen bij goede opvang voor mensen die bescherming zoeken. Eind mei 2023 hebben we daarom besloten dat Eindhoven 900 asielzoekers wil opvangen. Daarvoor zoeken we meerdere geschikte locaties.

Wij hebben besloten de tijdelijke COA locatie aan de Kanaaldijk Zuid uit te bereiden naar 250 
personen én de komende vijf jaar open te houden. Daarbij zijn de voorwaarden uit de 
buurt meegenomen. Die gaan over leefbaarheid (groen en speelgelegenheid voor de 
kinderen) en beheer (verkeer en veiligheid).

Uitbreiding van de opvanglocatie

Gesprek met de buurt en huidige bewoners

Over de opvanglocatie

Informatie voor omwonenden