Opvang asielzoekers tijdelijke COA-locatie Novotel

Do you want to read this information in another language? Please use Google Translate.

Er is in heel Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente vindt het belangrijk om te helpen bij goede opvang voor mensen die bescherming zoeken. Eind mei 2023 hebben we daarom besloten dat Eindhoven 900 asielzoekers wil opvangen. Daarvoor zoeken we meerdere geschikte locaties. 

Het COA heeft ons verzocht om mee te werken aan de uitbreiding van de tijdelijke COA-locatie in het Novotel aan de Anthony Fokkerweg tot 200 personen. Daar wonen nu 50 asielzoekers. De gemeente staat hier welwillend tegenover. Dit is 16 januari 2024 gecommuniceerd.

 Vanuit het COA zijn alleen nog extra acties nodig. We houden je via deze pagina op de hoogte over de ontwikkelingen.

Stel je vraag