Uitvoerings­programma Diversiteit & Inclusie

Eindhoven is een stad die we koesteren als een plek waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, overtuiging of identiteit. Ons streven is om een stad te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Daarom is het zo belangrijk dat we ons samen inzetten voor verbinding en fijn samenleven in al onze verscheidenheid. Dit is niet een taak voor één persoon, afdeling of team, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Onze visie, verankerd in het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken 2022-2026’ (zie document onderaan deze pagina), benadrukt het belang van verbinding en inclusie. We geloven dat de diversiteit in onze stad niet alleen een feit is, maar ook een bron van kracht en kansen. Door verschillende perspectieven en ervaringen samen te brengen, kunnen we groeien, leren en bloeien als stad. Tegelijkertijd zien we ook dat er nog veel stappen te zetten zijn.

Daarom zijn we trots en blij dat het beleidsplan ‘Inclusief Samenleven’ door de gemeenteraad met een grote meerderheid werd vastgesteld. Het biedt ons een routekaart met duidelijke ambities en ontwikkellijnen. Een basis om te werken aan een inclusievere stad. 

De zes ontwikkellijnen zijn:

  1. De preventie en bestrijding van discriminatie
  2. Gelijkwaardige toegang tot de fysieke, sociale en digitale omgeving 
  3. Vergroten kennis & vaardigheden 
  4. Het koloniale verleden en de doorwerking in het heden
  5. Structurele ontmoeting tussen Eindhovenaren 
  6. Versterken van netwerken

Met dit uitvoeringsprogramma hebben we een leidraad voor de komende periode. Met concrete stappen en met meer dan 200 activiteiten die we ondernemen. Of het nu gaat om het faciliteren, het organiseren van gesprekken of het ondersteunen van initiatieven, we zijn vastbesloten om samen te werken aan verandering. Onze partners uit de stad zijn onmisbaar hierin. 

Inclusie is een continu proces dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist. We blijven werken aan een stad waarin iedereen zich welkom, geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Samen maken we Eindhoven inclusief. 

Op deze pagina vind je het Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven en de bijlages die daarbij horen: 

Stel je vraag