Openingstijden en afvalinzameling rond feestdagen

Het Inwonersplein is gesloten op:

  • donderdag 26 mei (Hemelvaart)
  • vrijdag 27 mei
  • maandag 6 juni (Pinksteren)

Inzameling afval

Op donderdag 26 mei en maandag 6 juni haalt Cure geen afval op. Kijk op de afvalkalender wanneer Cure de inzameling inhaalt.
De inzameling van het oud papier vervalt op beide feestdagen en wordt niet ingehaald.

Milieustraten en klantenservice Cure

De milieustraten en de klantenservice van Cure zijn op donderdag 26 mei en maandag 6 juni gesloten.

Traditiegetrouw is de dag na Hemelvaart een drukke dag op de milieustraat. De milieustraten zijn op deze dag geopend tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Houd rekening met lange wachttijden.

Kijk voor meer informatie op de website van Cure Afvalbeheer.