Openingstijden en afvalinzameling rond feestdagen

Het Inwonersplein is gesloten op maandag 20 mei (tweede pinksterdag).

Afvalinzameling

Stel je vraag