Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone

Binnen de gemeente Eindhoven is in vijf gebieden de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingevoerd. De eigenaren en/of gebruikers van onroerende zaken in deze gebieden (niet-woningen) betalen een BIZ-bijdrage. De opbrengst gaat als subsidie naar een stichting of vereniging. Deze stichting of vereniging is opgericht om de BIZ uit te voeren. Hieronder vind je de gebieden waar de BIZ is ingevoerd.

Wat is het doel van de bijdrage BIZ?

Binnen een BIZ investeren eigenaren en/of gebruikers samen in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Het is een middel voor en door ondernemers, waar iedereen binnen het bedrijventerrein of winkelgebied aan meedoet. Het doel is onder andere om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, economische ontwikkeling te versterken en de leefbaarheid en veiligheid te verhogen. Dus eigenlijk het gebied aantrekkelijker en toekomstbestendig maken voor ondernemers en bezoekers.

De gebieden

Stel je vraag