Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone

Op bedrijventerrein De Hurk wordt een draagvlakmeting gevoerd voor het instellen van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Met de meting kijken we of er voldoende steun is voor het instellen van een BIZ voor De Hurk voor de periode 2023-2027. Alle stemgerechtigden (vastgoedeigenaren) in zone hebben daarom een stembiljet ontvangen om te stemmen. De stemperiode is verlengd tot 31 januari 2023.