BIZ Centrum

In de binnenstad is in 2017 de bijdrage voor de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingevoerd. De eigenaren en gebruikers van onroerende zaken in dit gebied (niet-woningen) betalen een BIZ-bijdrage. De opbrengst gaat als subsidie naar de Stichting BedrijvenInvesteringsZone Eindhoven Centrum.

Wat is de toekomst van de BIZ?

De Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Eindhoven Centrum kan de komende vijf jaar door met haar activiteiten voor een aantrekkelijke en economisch vitale binnenstad. Een ruime meerderheid van de ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum stemde vóór de voortzetting van de BIZ. Deze komende periode loopt tot eind 2026.

Stel je vraag