Hotspotlijst: spraakmakende gebeurtenissen

Welke gebeurtenissen waren zo belangrijk, dat documenten hierover nooit mogen worden vernietigd?

Wij zijn als gemeente verplicht om archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ook moeten wij stukken vernietigen als dat aan de orde is.

Maar soms zijn er gebeurtenissen zó belangrijk, dat het vanuit cultuur-historisch perspectief van belang is om de documenten hierover nooit te vernietigen. Om deze gebeurtenissen te identificeren maken we jaarlijks een zogenaamde hotspotlijst. Met deze lijst zorgen we er dan voor dat de documenten over die gebeurtenis (hotspot) niet worden vernietigd.

Hotspotlijst 2020

  • Corona (Covid-19)
  • Demonstratie tegen Covid-19 maatregelen
  • Onrust in Tongelre (noodverordening)
  • Huishoudelijke hulp (uitvoering plus vele beroepszaken)
  • Demonstratie KOZP versus Pegida en nasleep
  • Demonstratie Black Lives Matter
  • Vervangen straatnaamborden met de toevoeging ‘Stad (of streek) in Palestina