Hotspotlijst: spraakmakende gebeurtenissen

Welke gebeurtenissen waren zo belangrijk, dat documenten hierover nooit mogen worden vernietigd?

Wij zijn als gemeente verplicht om archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ook moeten wij stukken vernietigen als dat aan de orde is.

Maar soms zijn er gebeurtenissen zó belangrijk, dat het vanuit cultuur-historisch perspectief van belang is om de documenten hierover nooit te vernietigen. Om deze gebeurtenissen te identificeren maken we jaarlijks een zogenaamde hotspotlijst. Met deze lijst zorgen we er dan voor dat de documenten over die gebeurtenis (hotspot) niet worden vernietigd.

Hotspotlijst 2021

  • Avondklok van 21:00 uur tot 4:30 uur ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19)
  • Rellen binnenstad, uit de hand gelopen demonstratie tegen de avondklok
  • Noodverordening n.a.v. de rellen en oproep tot rellen
  • Avondklok en strengere maatregels november-december
  • Koningsdag, reactie van tegenstanders
  • 25-jarige herdenking Herculesramp
  • Koning Willem Alexander bezoekt de Bennekel
  • Overlast en afsluiting Woenselse Markt en Kruisstraat