Klein kansspel melden en verantwoorden

Wanneer je als vereniging een klein kansspel wilt organiseren, meld je dat bij ons. Er is sprake van een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, het vogelpiekspel en het rad van avontuur.

Je meldt het kansspel 14 dagen van tevoren. Binnen 14 dagen na afloop stuur je ter verantwoording de eindafrekening op.

Stap voor stap

  1. Check of je aan de voorwaarden voldoet.
  2. Meld je kansspel 14 dagen van tevoren.
  3. Betaal de kosten.
  4. Stuur binnen 14 dagen na afloop de eindafrekening op.

Stel je vraag