Stimuleren OV en collectief vervoer

Collectief vervoer vanaf Automotive Campus Helmond en collectief besloten vervoer naar bedrijven in de Brainportregio.

Door een goed netwerk met besloten vervoer te implementeren kunnen medewerkers van grote bedrijven in/rond Eindhoven vanuit een aantal opstappunten in Eindhoven en omgeving naar grote werklocaties zoals bedrijventerrein de Run reizen. Doordat de medewerkers gebruik maken van het collectief besloten vervoer vallen autoritten weg. Hierdoor wordt het wegennet in/rond Eindhoven minder zwaar belast. Dit is een apart project dat in samenhang met het maatregelenpakket wordt ontwikkeld.