Chat met ons

Leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplichtwet geldt voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen. De leerplicht begint op de 1e dag van de maand na de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school.

Jij bent als ouder/verzorger verplicht om je kind in te schrijven op een school en er voor te zorgen dat je kind naar school gaat. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan.