Aanvragen Bijzonder Verlof

In sommige situaties is bijzonder verlof (toegestaan verzuim) mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan verlof om een huwelijk of begrafenis bij te wonen.

Wil je bijzonder verlof van tien schooldagen of minder aanvragen? Dan kun je terecht bij de directie van de school van je kind. Bijzonder verlof voor méér dan tien schooldagen vraag je aan bij de leerplichtconsulent die verbonden is aan de school van je kind.

Lees hier de Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden.

  • Huidige Aanvraag
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Bijzonder verlof aanvragen
Vul hieronder het formulier in en print deze vervolgens uit. Het formulier moet ondertekend worden door de ouder/verzorger.
Meer informatie over de richtlijnen om bijzonder verlof aan te vragen lees je hier in de toelichting.
 
Gegevens leerling
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Gegevens school
Gegevens ouder / verzorger
Relatie met leerling
LET OP: onderstaande adresgegevens hoef je alleen in te vullen wanneer deze anders zijn dan het adres van de leerling.

Gegevens van leerlingen die andere school bezoeken

Gegevens eerste leerling
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Gegevens tweede leerling
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Gegevens derde leerling
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.

Periode waarvoor het extra-verlof wordt aangevraagd

Vakantie valt hier niet onder
(bewijzen toevoegen)