Hulp bij een gesprek met een instantie

Heb je een gesprek met een medewerker van bijvoorbeeld WIJeindhoven of het Servicebureau? Dan kun je iemand vragen om erbij te zijn.

Je kunt iemand uit je eigen omgeving meenemen naar gesprekken, of vragen om je te helpen met brieven aanvragen en formulieren. Maar je kunt ook een OCO vragen. Een OCO is een onafhankelijk ondersteuner die je kan helpen bij je contacten met de gemeente, het Servicebureau, WIJeindhoven of een zorgaanbieder. Hulp van een OCO is gratis, deskundig en onafhankelijk.

Meer informatie vind je op de website van OCO Eindhoven.

Stel je vraag