Ontheffing bouwhinder aanvragen

Met dit formulier vraag je een ontheffing aan om op maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 7:00 uur en op zon- en feestdagen apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden gebruiken te die kunnen zorgen voor (ernstige) overlast door geluid of trillingen.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Aard van de werkzaamheden
  • Organisatie en uitvoerder
  • Werkzaamheden
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Wordt de bouwhinder veroorzaakt door werkzaamheden bij de bouw of verbouwing van een particuliere woning?
Je hebt geen ontheffing nodig.
Je mag tot 23.00 uur doorgaan met de werkzaamheden. Hiervoor heb je geen ontheffing nodig.
Gaat het om noodzakelijke werkzaamheden aan de weg of het spoor?
Vinden de werkzaamheden plaats op doordeweekse dagen en/of op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur?
Worden de grenswaarden uit het Bouwbesluit 2012 overschreden?
Je kunt de werkzaamheden uitvoeren. De algemene regels uit het Bouwbesluit 2012 zijn wel van toepassing.
Gaat het om vlinderen?
Gaat het om een calamiteit of incident?