Chat met ons

Toegankelijkheidsverklaring WPE

Gemeente Eindhoven verklaart dat websites in het Webplatform Eindhoven geheel voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websites in het Webplatform Eindhoven die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Stichting Accessibillity heeft een toegankelijkheidscertificaat afgegeven.