Toegankelijkheidsverklaring WPE

Gemeente Eindhoven streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websites in het Webplatform Eindhoven die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de websites in het Webplatform Eindhoven te vinden zijn: