Exploitatievergunning

Als je een bedrijf (openbare inrichting) start waarin je géén alcoholhoudende dranken schenkt, vraag je een exploitatievergunning aan. Daarnaast moet je een nieuwe exploitatievergunning aanvragen als je bedrijf van rechtsvorm verandert, of als een of meerdere ondernemers binnen je bedrijf wijzigen.

Stap voor stap

 1. Zorg voor alle leidinggevenden voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 2. Laat elke leidinggevende (ook ondernemer(s)) een verklaring leidinggevende exploitatievergunning invullen en ondertekenen.
 3. Zorg voor de juiste bijlagen (zie deze pagina).
 4. Vul het aanvraagformulier exploitatievergunning in.
 5. Druk het aanvraagformulier af, onderteken het en stuur het met bijlagen (incl. VOG en verklaring leidinggevenden) op.
 6. Beslissingstermijn is 12 weken (bij een volledige aanvraag). Deze termijn kan met 12 weken worden verlengd.

In de exploitatievergunning staan regels voor de openbare orde en veiligheid in en rondom jouw bedrijf. Ook moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn in jouw bedrijf die op de vergunning vermeld staat.

Houd bij je aanvraag rekening met het volgende:

 • Het omgevingsplan staat een horecabestemming toe;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Je hebt een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder;
 • Je hebt van iedere ondernemer/leidinggevende(n) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Elke leidinggevende (ook een bestuurder of ondernemer is een leidinggevende) heeft een Verklaring leidinggevende exploitatievergunning ingevuld en ondertekend.
   

Schenk je alcohol in je horecabedrijf? Dan vraag je geen exploitatievergunning, maar een alcoholwetvergunning aan.

Stel je vraag