Chat met ons

Verklaring leidinggevende exploitatievergunning

Dit formulier is een verplichte bijlage bij een aanvraag voor een exploitatievergunning, of wanneer je leidinggevenden wilt toevoegen aan een exploitatiewetvergunning. Elke leidinggevende moet zijn eigen verklaring invullen en ondertekenen. Dit mag niet door een ander worden gedaan.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.

Verklaring

Verklaring behorende bij de exploitatievergunningaanvraag van de inrichting gevestigd in het perceel
Gevestigd in het perceel
Contactgegevens inrichting
Ondergetekende
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Wonend op een
Adres
Adres
Ondergetekende is