Chat met ons

Leidinggevende aanmelden

Met dit formulier meld je een of meer leidinggevenden aan. De aangemelde leidinggevenden die zijn geregistreerd in het Register SVH mogen, nadat je de ontvangstbevestiging van je melding hebt ontvangen, direct als leidinggevenden actief zijn. De ontvangstbevestiging bewaar je bij je alcoholwetvergunning.

Let op: bij dit formulier hoort per leidinggevende een ingevulde en ondertekende Verklaring model A (commercieel bedrijf) of Verklaring model B (paracommercie) als verplichte bijlage.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige 1
  • 2
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.

Gegevens vergunning

De wijziging heeft betrekking op:
Adresgegevens pand
Gegevens contactpersoon

Leidinggevenden

Elke leidinggevende dient een Verklaring Leidinggevende Model A in te vullen. Deze moet in de volgende stap als bijlagen worden toegevoegd.
Elke leidinggevende dient een Verklaring Leidinggevende Model B in te vullen. Deze moet in de volgende stap als bijlagen worden toegevoegd.
Elke leidinggevende dient een Verklaring Leidinggevende Exploitatievergunning in te vullen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te verstrekken. Beide moeten in de volgende stap als bijlagen worden toegevoegd.
Indien de beoogde leidinggevende nog geen 21 jaar is, heeft het geen zin deze aanvraag te doen! De toevoeging van de leidinggevende wordt geweigerd.
Indien de beoogde leidinggevende nog geen 18 jaar is, heeft het geen zin deze aanvraag te doen! De toevoeging van de leidinggevende wordt geweigerd.
De leidinggevende moet beschikken over het Diploma Sociale Hygiëne en ingeschreven staan in het Register Sociale Hygiëne.
Je wilt meer dan tien leidinggevenden opgeven. Geef de namen van de overige leidinggevenden.