Chat met ons

Alcoholwetvergunning

De alcoholwetvergunning is bedoeld voor horecabedrijven die tegen betaling alcoholhoudende drank schenken (voor gebruik ter plaatse) zoals een restaurant, café of een paracommercieel horecabedrijf zoals een sportkantine of verenigingsgebouw. De alcoholwetvergunning is ook bedoeld voor slijtersbedrijven die alcoholhoudende drank verstrekken (in gesloten verpakking) voor gebruik elders dan ter plaatse.

Stap voor stap

 1. Vul aanvraagformulier en verplichte verklaring in.
 2. Zorg ervoor dat je alle bijlagen toevoegt.
 3. Beslissingstermijn is 8 weken (bij een volledige aanvraag). Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd.

Houd bij jouw aanvraag rekening met het volgende:

 • Het omgevingsplan staat je bedrijfsvoering toe;
 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (je bezoekadres is het vestigingsadres);
 • Je staat ingeschreven in het register sociale hygiëne;
 • Iedere leidinggevende (ook een bestuurder of ondernemer is een leidinggevende) van een commercieel horecabedrijf moet een Verklaring; leidinggevende model A invullen en ondertekenen;
 • Iedere leidinggevende van een slijtersbedrijf moet een Verklaring leidinggevende model A invullen en ondertekenen;
 • Iedere leidinggevende van een paracommerciële instelling moet een Verklaring leidinggevende model B invullen;
 • Je hebt een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder.
 • Onmiddellijk leidinggevende(n) in een slijterij worden sinds 1 april niet meer bijgeschreven op het aanhangsel behorende bij de alcoholwetvergunning. 


Houd er rekening mee, dat we ook gegevens opvragen op grond van de Wet Bibob. Dit geldt niet voor de aanvraag van een slijtersbedrijf.