Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone

In de binnenstad is in 2017 de bijdrage voor de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingevoerd. De eigenaren en gebruikers van onroerende zaken in dit gebied (niet-woningen) betalen een BIZ-bijdrage. De opbrengst gaat als subsidie naar de Stichting BedrijvenInvesteringsZone Eindhoven Centrum.