Bygg Architecture & Design aan de slag met masterplan openbare ruimte Stadhuisplein

Het Eindhovense bureau Bygg Architecture & Design gaat de komende tijd aan de slag met het opstellen van een masterplan voor de openbare ruimte van het Stadhuisplein en omgeving. Dat is het resultaat van een gemeentelijke aanbesteding, waarbij Bygg tot winnaar is gekozen. Naast Bygg hebben ook Volle Grond en LOLA Landscape Architects visies voor het gebied ontwikkeld.

Het Stadhuisplein en omgeving worden de komende jaren ontwikkeld tot een groene, biodiverse en levendige omgeving met veel nieuwe woningen. Na het vaststellen van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein (eind 2021) heeft de gemeente drie ontwerpers gevraagd om ambitieuze visies op de openbare ruimte te formuleren. Deze zijn afgelopen najaar aan de stad gepresenteerd, waarna iedereen kon reageren. De reacties zijn door de ontwerpers gebruikt om hun visies verder aan te scherpen. Deze visies zijn vervolgens samen met een plan van aanpak ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd, waarbij Bygg als beste is beoordeeld.

Bekijk voor meer informatie www.openeindhoven.nl

Stel je vraag