Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Behandelen aanvraag vergunning manifestatie

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij het opstellen van beschikkingen op basis van Wet openbare manifestaties (Wom-beschikkingen) en Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Eindhoven (APV)?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Postcode
  • Telefoonnummer
  • Email


Bij een beperkt aantal Wom-beschikkingen worden ook bijzondere persoonsgegevens (denk hierbij aan etniciteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen) verwerkt. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn mogelijk herleidbaar op basis van gevraagde informatie die strikt noodzakelijk is voor het opstellen van een beschikking. In het kader van de openbare orde en veiligheid wordt voorafgaand aan de manifestatie door gemeente Eindhoven, indien nodig, ook advies van de politie opgevraagd. De bijzondere persoonsgegevens kunnen dus onderdeel zijn van een advies rapport van de politie naar aanleiding van jouw kennisgeving van de manifestatie.

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens in het Digitaal meldingsformulier (website Eindhoven.nl), Outlook, Word, Excel, eDOCS (in de toekomst), I-schijf.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens vanwege een wettelijke (Wet openbare manifestaties en Gemeentewet) en publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: 'het opstellen van Wom-beschikkingen op basis van Wet openbare manifestaties (en APV gemeente Eindhoven)'. Om, voor de openbare orde en veiligheid rondom manifestaties, voorwaarden te stellen aan demonstranten en daarvoor een beschikking af te kunnen geven.

Delen met derden

Persoonsgegevens worden, indien relevant of nodig, gedeeld met Politie en/of het Openbaar Ministerie (OM). Het delen van gegevens met deze partijen is altijd in het kader van handhaving (of bescherming) van de openbare orde en veiligheid in Eindhoven naar aanleiding van de door jou aangemelde manifestatie.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar (1 jaar bij een toegekende of afgebroken Wom-schikking en 5 jaar bij een geweigerde Wom-beschikking). De bewaartermijn gaat in na het afhandelen van de procedure kennisgeving manifestatie en/of afgegeven Wom-beschikking.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij:

  • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
  • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
  • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen jou je te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de toegang tot de persoonsgegevens om misbruik, wijziging en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.

Off