Ontwikkelen (ontwikkeltafels)

De transformatie van inkoop sociaal domein moet zorgen voor een goed ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Eindhoven en de regio. Dat aanbod moet steeds beter aansluiten bij de vraag van de inwoners. 

Deze transformatie moet passen binnen de financiële kaders en de inhoudelijke doelen van de gemeenten. Daarvoor hebben we jou ook als partner nodig. We nodigen je uit om samen met de gemeente(n) eigenaar te worden van de grote opgave waar we voor staan. 

Ontwikkeltafels

Op de pagina's van onderstaande ontwikkeltafels vind je meer informatie over de lopende ontwikkelingen en kun je je bijdrage leveren.